Prawo spółdzielcze

W dziedzinie prawa spółdzielczego 

pracownicy kancelarii  i osoby współpracujące oferują pomoc w zakresie prawa spółdzielczego i dziedzin pokrewnych odnośnie problemów spółdzielczych istotnych dla zarządów i rad nadzorczych, jak i reprezentacji spółdzielców wobec spółdzielni, szczególnie spółdzielni mieszkaniowych.