Kontakt

Kancelaria w Katowicach

 ul. Siemianowicka 5a,

40-301 Katowice

Budynek ETP

Czynne w godz. 9:00-16:00

Kancelaria w Rybniku
ul. Rudzka 88
44-200 Rybnik

Czynne wtorek 17:00-19:00 i czwartek 17:00-19:00