Prawo cywilne

W zakresie praca cywilnego Nasza kancelaria zajmuje się takimi sprawami jak: 

Prawo spadkowe : 

 • Stwierdzenie nabycia spadku (na mocy ustawy i testamentu);
 • Dział spadku;
 • Zachowek;

Zajmujemy się reprezentacją Klientów w sprawach związanych z dziedziczeniem, zarządzaniem majątkiem spadkowym, a także sprawami związanymi z podziałem spadku. Reprezentujemy Klientów w sporach spadkowych, oferując profesjonalne wsparcie przy rozstrzyganiu kwestii związanych z dziedziczeniem.

 

Prawo Nieruchomości : 

 • Zasiedzenie własności nieruchomości;
 • Służebności drogowe/osobiste – ochrona i zniesienie służebności;
 • Służebności przesyłu wraz z uzyskaniem wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu i bezumownego korzystania z nieruchomości;
 • Zniesienie współwłasności;
 • Doradztwo przy innych formach nabycia nieruchomości;
 • Spory Sąsiedzkie i pozwy o immisje;

Oferujemy wsparcie w procesie sprzedaży i zakupu nieruchomości, w tym przy przygotowywaniu umów, analizie dokumentacji oraz reprezentacji przed organami administracyjnymi.

Reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących nieruchomości, takich jak spory sąsiedzkie, prawa do nieruchomości, czy też roszczenia o odszkodowania związane z nieruchomościami.

Zajmujemy się kwestiami praw własności nieruchomości, pomagając w uregulowaniu wszelkich formalności związanych z nabyciem lub zbyciem praw do nieruchomości.

 

Zobowiązania 

 • Pozwy o zapłatę;
 • Egzekucja komornicza;
 • Pozwy o zadośćuczynienie;
 • Pozwy o odszkodowanie;
 • Obsługa spraw związanych z wypadkami osób fizycznych oraz wypadkami komunikacyjnym;
 • Szkody komunikacyjne;

Doradzamy przy zawieraniu umów cywilnoprawnych, pomagając w ich negocjacji, przygotowaniu oraz analizie.

Reprezentujemy Klientów w sprawach związanych z odszkodowaniami i odpowiedzialnością deliktową, zarówno w przypadku szkód osobowych, jak i majątkowych.

Pomagamy w egzekucji wierzytelności, podejmując skuteczne działania prawne mające na celu odzyskanie należności dla naszych Klientów.

 

Dlaczego My?

 • Specjalizacja: Nasz zespół skupia się na prawie cywilnym, co gwarantuje specjalistyczną wiedzę i doświadczenie.
 • Dostosowanie do Klienta: Indywidualne podejście do każdej sprawy, z uwzględnieniem unikalnych potrzeb i oczekiwań Klienta.
 • Elastyczność: Szybka reakcja na zmieniające się okoliczności oraz dostępność dla Klientów.