Prawo cywilne

W zakresie praca cywilnego Nasza kancelaria zajmuje się takimi sprawami jak: 

Spadek

 • Stwierdzenie nabycia spadku (na mocy ustawy i testamentu)
 • Dział spadku
 • Zachowek

Nieruchomości

 • Zasiedzenie własności nieruchomości
 • Służebności drogowe/osobiste – ochrona i zniesienie
 • Służebności przesyłu wraz z uzyskaniem wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu i bezumownego korzystania z nieruchomości 
 • Zniesienie współwłasności
 • Doradztwo przy innych formach nabycia nieruchomości 

Zobowiązania 

 • Pozwy o zapłatę
 • Egzekucja komornicza i inna
 • Pozwy o zadośćuczynienie
 • Pozwy o odszkodowanie 
 • Obsługa spraw związanych z wypadkami osób fizycznych oraz wypadkami komunikacyjnymi.