Prawo administracyjne

W zakresie prawa administracyjnego kancelaria oferuje : 

  • Występowanie przed organami administracji samorządowej i rządowej, sądownictwem administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa : 
    • Budowlanego
    • Wodnego 
    • Innych decyzji administracyjnych