Legalizacja pobytu w Polsce

Legalność pobytu na terenie RP

Świadczymy szeroki zakres usług w zakresie organizacji i legalizacji zatrudnienia oraz pobytu cudzoziemców na terenie Polski. Wykorzystujemy przy tym wieloletnie doświadczenie naszego zespołu z pracy w administracji rządowej oraz sektorze prywatnym. Nasza kompleksowa pomoc obejmuje całość zadań związanych z przekazywanym nam zleceniem - od rozpoznania Państwa potrzeb do dostarczenia finalnego dokumentu lub rozwiązania. Dzięki temu nie martwicie się Państwo o skomplikowane przepisy prawa, czas spędzony w urzędach, czy nieprawidłowości ujawniane podczas kontroli.

Podmiotom gospodarczym oferujemy:

- legalizację pracy cudzoziemców spoza UE (oświadczenie, zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę)

- przygotowanie do kontroli PIP oraz Straży Granicznej, jak również pomoc w jej trakcie

- optymalizację systemu i kosztów zatrudnienia cudzoziemców

- audyt firm outsourcingowych pod kątem kwalifikacji ich przez organy kontrolne jako agencje pracy tymczasowej

 

W specjalnej ofercie stworzymy dla Państwa od podstaw strukturę organizacyjną agencji pracy lub firmy outsourcingowej.

 

Cudzoziemcom oferujemy:

- legalizację pobytu cudzoziemców spoza UE (pobyt czasowy - wszystkie podstawy, pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt stały ,pobyt czasowy  obywatelstwo polskie)

- relokację rodzin cudzoziemców

- odwołanie od odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt

- założenie działalności gospodarczej i legalizację z tym związaną (spółka prawa handlowego, jednoosobowa działalność gospodarcza)

- pomoc prawną w sprawach rodzinnych i zawodowych

- nasz pracownik asystuje podczas składania wnioskuów w urzędzie. 

 

Oferta dla firm : 

- Analiza dokumentacji, przygotowanie i złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

- Analiza dokumentacji,przygotowanie i złożenie wniosku o rejestracje zezwolenia na pracę cudzoziemca w RP 

- Analiza aktualnej dokumentacji zatrudnienia cudzoziemców w firmie.

 

Sprawdź czy zatrudniasz legalnie! 

Skontaktuj się z nami! 

tel. 601 446 869