KOWR - nabycie ziemi rolnej

Osoba niebędąca rolnikiem również może zakupić ziemię rolną!

Oferujemy kompleksową usługę prawno-doradczą w zakresie uzyskiwania zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na nabycie gruntu przez osoby niebędące rolnikami. Nasza doświadczona kancelaria specjalizuje się w obszarze prawa nieruchomości i rolnego, co pozwala nam efektywnie prowadzić sprawy związane z nabyciem gruntów rolnych przez klientów z różnych branż.

Nasza oferta obejmuje:

  1. Analiza sytuacji prawnej: Przeprowadzimy szczegółową analizę prawno-rolną dotyczącą nieruchomości, którą klient chce nabyć, identyfikując wszelkie istniejące ograniczenia prawne i regulacje związane z nabyciem przez osobę niebędącą rolnikiem.

  2. Przygotowanie dokumentacji: Opracujemy kompletną dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o zgodę KOWR na nabycie gruntów rolnych. Działamy zgodnie z aktualnymi przepisami prawa rolnego, aby klient mógł uzyskać zgodę na nabycie nieruchomości.

  3. Reprezentacja przed KOWR: Będziemy reprezentować klienta we wszelkich formalnościach związanych z uzyskaniem zgody KOWR. Nasza kancelaria zadba o to, aby proces ten przebiegł sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  4. Doradztwo prawne: Świadczymy wszechstronne doradztwo prawne dotyczące możliwości nabycia nieruchomości rolnych oraz koniecznych działań prawnych, które należy podjąć w trakcie procesu nabycia.

  5. Monitorowanie postępowania: Będziemy monitorować postępowanie w sprawie zgody KOWR, informując regularnie klienta o aktualnym stanie sprawy i podejmując niezbędne działania w razie konieczności.

Skorzystaj z naszych usług, aby sprawnie i skutecznie uzyskać zgodę KOWR na nabycie gruntu. Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi, klient może być pewien, że jego interesy są reprezentowane w sposób kompleksowy i zgodny z obowiązującym prawem.