Dofinansowania

Oferujemy w ramach dofinansowań następujące formy pomocy : 

Dofinansowanie na promocję zagranicą, 

  • Dofinansowanie na innowacje – w tym zakup maszyn i aparatury
  • Dofinansowania na ochronę patentową
  • Dofinansowanie na termomodernizację,oszczędność energii, ochronę środowiska (remonty kotłowni, instalacja efektywnych instalacji energetycznych itp.)