Błędy lekarskie

Sprawy z zakresu prawa medycznego

Kancelaria zajmuje się także pomocą w przypadku wystąpienia błędów lekarskich nie koncentrując się jedynie na błędach lekarzy czy pozostałego personelu medycznego ale także występując w imieniu lekarzy i innych pracowników medycznych w postępowaniach karnych i cywilnych.