Prawo rolne

Z zakresu prawa rolnego kancelaria oferuje kompleksową pomoc dla rolników

Z dziedziny prawa rolnego i postępowań z nim związanych przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami Ministerstwa Rolnictwa, przede wszystkim przed Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.