Dofinansowania

  • Dofinansowanie na promocję zagranicą, 
  • Dofinansowanie na innowacje – w tym zakup maszyn i aparatury
  • Dofinansowania na ochronę patentową
  • Dofinansowanie na termomodernizację , oszczędność energii, ochronę środowiska (m.in. remonty kotłowni, instalacja efektywnych instalacji energetycznych)