Rolnicy, ANR

Z uwagi na dynamicznie rozwijające się zagadnienia, związane z szeroko pojętym prawem rolnym, w kancelarii utworzono zespół zajmujący się tą gałęzią prawa. Zakres świadczonej pomocy prawnej, obejmuje kwestie związane ze sprawami własnościowymi nieruchomości, opłatami za bezumowne korzystanie z gruntów rolnych, prawnymi aspektami dotacji dla rolnictwa, czy też podatkami (od nieruchomości, rolnym, leśnym). W ramach tego proponujemy bieżące doradztwo prawne oraz reprezentację przed agencjami rządowymi, których zadania związane są z rolnictwem (Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, itp.). Zespół ten, tworzą prawnicy posiadający duże doświadczenie zawodowe oraz specjalistyczną wiedzę, nie tylko z zakresu prawa rolnego.