Prawo cywilne jest w Polsce skodyfikowane od X wieku. Prawo cywilne reguluje stosunki pomiędzy niezależnymi, autonomicznymi podmiotami. Głównym źródłem prawa cywilnego jest kodeks cywilny - ustawa z 23 kwietnia 1964.

W prawie cywilnym wyróżnia się następujące działy

  • część ogólna,

  • prawo rzeczowe,

  • prawo zobowiązań,

  • prawo spadkowe,

  • prawo rodzinne.

Kodeks cywilny reguluje stosunki pomiędzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi.