Zakres działania kancelarii radcy prawnego Krzysztofa Bąka

Kancelaria w sposób szczególny zajmuje się sprawami rodzinnymi dotyczącymi spraw o:

 • rozwody i separacje
 • alimenty
 • podział majątku dorobkowego
 • regulacje kontaktów z dziećmi
 • ubezwłasnowolnienie

Kancelaria zajmuje się problematyką cywilną ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego w tym spraw o:

 • zasiedzenie własności
 • służebności drogowe -  powstanie służebności, zniesienie służebności, uregulowanie służebności
 • zniesienie współwłasności

Kancelaria oferuje obsługę w zakresie szeroko pojętych spraw spadkowych:

 • stwierdzenie nabycia spadku na mocy ustawy i testamentu
 • stwierdzenie ważności lub nieważności testamentu
 • dział spadku
 • zachowku

Kancelaria w ramach obsługi podmiotów gospodarczych oferuje:

 • stałą obsługę tych podmiotów
 • zakładanie i przekształcanie spółek, fundacji
 • przygotowywanie i opiniowanie umów

 

Kancelaria w ramach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oferuje:

 • obsługę spraw związanych ze stosunkiem pracy
 • odszkodowań za wypadek przy pracy
 • odszkodowań za emerytury i renty

Kancelaria zajmuje się sprawami szkód górniczych

Kancelaria obsługuje sprawy związane z zakresu prawa administracyjnego głównie dotyczących prawa budowlanego.

25.05.2018 r. wchodzi w życie RODO

Kancelaria przeprowadza szkolenia i wdraża RODO - Unijnych Regulacji o
Ochronie Danych Osobowych.

Radca Prawny Krzysztof Bąk

Krzysztof Bąk od 2004 działa jako radca prawny. Rybnik i Katowice są miastami, w których znajduje się jego kancelaria, do której założenia zobowiązany jest radca prawny, oraz jej oddział.

Radca prawny Krzysztof Bąk zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, finansów, prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej, nieruchomości oraz sporów sądowych.

Kancelaria radcy prawnego dynamicznie się rozwija, obsługując coraz więcej klientów stanowiących zarówno duże podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne w tym również podmioty zagraniczne. Radca prawny Krzysztof Bąk zapewnia także obsługę w językach obcych: rosyjskim, angielskim i niemieckim. Radca prawny w Rybniku jak i w Katowicach ma fachowy zespól radców prawnych, adwokatów, aplikantów, doktorantów, a także obsługę sekretarską.

Radca prawny w Katowicach obsługuje przede wszystkim klientów instytucjonalnych, natomiast w Rybniku Radca prawny obsługuje głównie klientów prywatnych - osoby fizyczne - sprawy z zakresu prawa spółek , rzeczowego , spadkowego, dotyczącego zasiedzeń , przesyłu, służebności.

Radca prawny w Rybniku ma kancelarię przy ul. Webera 12 oraz Rudzkiej 88. Fila w ramach której Radca prawny w Katowicach obsługuje klientów znajduje się przy ulicy Dulęby 5.

Zapraszamy do zapoznania się z bliższymi informacjami nt. dziedzin prawa i towarzyszących im zagadnień, w zakresie których radca prawny Krzysztof Bąk może zarekomendować swoje usługi. Podstawowa oferta Krzysztofa Bąka – działającego jako radca prawny w Rybniku i w Katowicach obejmuje prowadzenie spraw z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, finansów, prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej, nieruchomości oraz sporów sądowych. Specjalnością Kancelarii Krzysztof Bąk radca prawny jest również doradztwo, windykacja należności, zapewniająca naszym Klientom zaspokojenie ich wierzytelności posiadanych wobec podmiotów, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań płatniczych. Dochodzenie i windykacja należności zawsze poprzedzana jest szczegółowym rozpoznaniem każdego zlecenia oraz sporządzeniem planu działania, co ma na celu przeciwdziałanie czynnościom dłużników prowadzącym do opóźnienia w wywiązywaniu się ze zobowiązań wobec wierzycieli. Czynności te są podejmowane zgodnie z zakresem i etyką zawodu radca prawny.

Oferta Kancelarii Krzysztof Bąk radca prawny jest zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb poszczególnych Klientów. Kancelaria zapewnienia wysoką jakość usług, a jej priorytetem jest skuteczność w działaniu, profesjonalizm oraz dążenie do osiągnięcia maksymalnego poziomu ochrony interesów Klienta. Umiejscowienie siedziby Kancelarii w Rybniku i Katowicach pozwala na szybką i kompleksową obsługę klientów z całego województwa w zakresie działalności Krzysztof Bąk radca prawny.

 

RADCA PRAWNY KRZYSZTOF BĄK

40 - 833 Katowice, ul. Dulęby 5

tel./fax: 0322564713

tel. kom: 0601446869

Nr konta Bank Millennium SA 71 1160 2202 0000 0000 4888 3452

e-mail:

 

NIP 6421506094

 

REGON 278314438

 

kancelariabak(at)onet.eu

www.radcy.slask.pl

Kancelaria moja ma siedzibę w Katowicach 40-833 ul. Dulęby 5, filia w Rybniku 44-200, ul. Webera 12. Kontakt z Kancelarią


Kancelaria na stałe współpracuje z adwokatami i radcami prawnymi.

 

Kancelaria na stałe współpracuje z firmą windykacyjną, utrzymuje bieżące, dobre kontakty z komornikami z zakresu właściwości apelacji katowickiej i apelacji ościennych.

Kancelaria dysponuje także obsługą kancelaryjno-sekretarską.

Jako radca prawny specjalizuję się w szeroko pojętym prawie gospodarczym, prawie pracy, obsłudze spółek, prawie dotyczącym własności nieruchomości jak i w prawie spadkowym, rodzinnym .

Kancelaria na stałe współpracuje z notariuszami w Rybniku, Katowicach, oraz w Sosnowcu.

Ukończyłem w tym zakresie studia podyplomowe w zakresie prawa gospodarczego i handlowego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Kancelaria, jej pracownicy, swobodnie porozumiewają się w mowie i piśmie językiem angielskim i rosyjskim.

Proponuję obsługę polegającą na osobistej bytności w Waszej Firmie co najmniej 1 raz w tygodniu i dyspozycyjnością mailowo - telefoniczną codziennie za wyjątkiem sobót i niedziel, a w razie konieczności także w te dni. Mobilność dotyczy wszystkich pracowników Kancelarii.

Opinię odnośnie umów, problemów prawnych jestem w stanie wydać w przeciągu 24 godzin.

Proponuję zastępstwo Waszej Firmy przed urzędami, sądami, a w razie potrzeby także przed osobami fizycznymi.

Proponujemy również kompleksową obsługę w zakresie reprezentacji przed organami Inspekcji Transportu Drogowego. Nasi prawnicy posiadający duże doświadczenie w zakresie przepisów dotyczących transportu drogowego i dróg publicznych, w sposób fachowy poprowadzą Państwa sprawę już od momentu zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego.  Oferujemy pomoc w sporządzeniu pism wyjaśniających i wniosków oraz
analizy czasu pracy kierowców. Ponadto sporządzamy odwołania skargi do sądów administracyjnych. Nasza oferta obejmuje tez pomoc w zastępstwo i doradztwo w postępowaniu mandatowym prowadzonym wobec zarządzających transportem i kierowców.

 

Szczegóły, w razie wstępnego przyjęcia oferty, przedstawię osobiście.

Obecnie następuje przekształcanie Kancelarii w większy podmiot, którego zakresem będzie obsługa z dziedziny prawa gospodarczego i cywilnego, osób prawnych i fizycznych- całościowo, z udziałem większej liczby prawników i osób stale współpracujących. Zakres działania nowego podmiotu obejmie całe województwo śląskie.

Okoliczność ta, jak i dotychczasowa praca Kancelarii daje rękojmię należytego wykonania przyjętych zobowiązań wobec potencjalnych zleceniodawców.